Velkommen til genanvendtplast.dk

Plast er relativ billig i fremstilling, og samtidig et fleksibelt materiale, der har et utal af anvendelsesmuligheder. Med en lang holdbarhed er det et attraktivt materiale at fremstille produkter i, og de mekaniske og kemiske egenskaber, har været grundlæggende for materialets popularitet.

Globale udfordringer i form af ressourceknaphed, stigende affaldsmængder og fluktuerende råvarepriser har skabt øget fokus på genanvendelse og ressourceeffektivitet. Plast udvindes af råolie, som er en kritisk ressource. Ved at genanvende eksisterende plast kan man erstatte produktionen af jomfruelig plast, og dermed reducere brugen af fossile råstoffer, når der skal fremstilles nye produkter.

Danmark har historisk set anvendt plastaffald fra husholdninger til forbrænding med energi- og varmeudvinding, hvorimod der handles med det renere industrielle plastaffald på det internationale marked. Danske kommuner er i stigende grad begyndt at iværksætte kildesorteringsordninger, hvor plast fra husholdninger udsorteres i forskellig grad. I dag sendes langt hovedparten af de udsorterede fraktioner videre til finsortering og oparbejdning i udlandet. Ingen danske anlæg modtager på nuværende tidspunkt plastaffald fra husholdninger til oparbejdning.

Etablering af projekter i Danmark vedrørende genanvendelse af plast vil, udover globale miljømæssige besparelser fra udvinding af råolie og nedbringelse af CO2 udledning, også skabe positive muligheder for det danske marked ved forbedret konkurrenceevne, teknologisk innovation og kompetenceopbygning.

© Copyright - genanvendtplast.dk - FORCE Technology - Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark T: +45 43 26 70 00 - CVR: 55117314
Persondatapolitik og cookies